keskiviikko 24. lokakuuta 2012

Woomal-kasvo Mariama

Vaikka yhä useampi nuori ymmärtää ympäristökasvatuksen tärkeyden, niin teeman abstraktiuden vuoksi aiheen parissa toimivia projekteja saattaa olla vaikea ottaa omakseen. Ongelman pohdinnan tuloksena syntyikin idea Woomal-kasvoista, projektiin aktiivisesti osallistuvista nuorista, jotka tästä eteenpäin esiintyvät viestinnässämme kuvataksemme paremmin projektia sekä suomalaisten että senegalilaisten näkökulmasta. Ensimmäisenä heistä esittelen Mariama Sadion:

Mariama asuu Etelä-Senegalin Koldassa yhdessä vanhempiensa, kolmen pikkusisaruksen sekä kahden isosiskon kanssa. Hän on 14-vuotias ja on kymmenettä vuotta koulussa, mikä vastaa suomalaisen lukion ensimmäistä vuotta.

"Mitä teet vapaa-aikanasi?"
Partio on minulle kaikkein mieluisin ajanviete ja osallistunkin yleensä aina Koldassa järjestettäviin kokoontumisiin ja aktiviteetteihin sekä leireille. Pidän myös opiskelusta yleensäkin, erityisesti ranskan kielestä sekä koraanikoulusta. Lisäksi olen kiinnostunut tanssista, sekä afrikkalaisesta että amerikkalaisesta tyylistä.

"Millainen on partiokokemuksesi?"
Olen käynyt partiossa nyt kuusi vuotta, vuodesta 2006 saakka. Woomal-aktiviteetit ovat hyvin tuttuja jo projektin ensimmäisestä osasta ja olen tehnyt muun muassa kotivierailuja hankkeen nimissä. Aktiivisuuteni oli varmasti myös syy, jonka vuoksi minut valittiin yhdeksi Woomal-kasvoista.

"Miten mielestäsi ympäristöä voidaan suojella?"
Tärkeää on yksinkertaisesti aloittaa tekemään asioita esimerkiksi osallistua projekteihin. Ympäristökasvatus ja ihmisten tiedotus ongelmista ovat tärkeitä ja hyviä tapoja järjestää niitä ovat esimerkiksi kotivierailut, ryhmäkeskustelut, sekä tilaisuudet, joissa näytetään ongelmia käsitteleviä filmejä. Tällä hetkellä ollaan liian välinpitämättömiä, mikä varmasti vähenisi myös jos ihmiset tietäisivät miten suojella ympäristöään.

Mariama harjoittelemassa kotivierailuja 
varten Woomal- koulutustilaisuudessa
Mariaman pikkusisko Salimata järjestämässä Woomal-keskustelutilaisuutta naaupuruston naisjärjestölle   

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti